Säkerhet

Roll Over Protection System (ROPS)

Uppdaterad 7/23/2018

Volvos Roll-Over Protection System (ROPS) har utvecklats för att minska risken för att bilen ska välta samt för att ge bästa möjliga skydd om olyckan ändå inträffar.

Systemet består av två delar, ett förebyggande stabiliseringssystem och ett skyddande system.

Stabiliseringssystemet Roll Stability Control (RSC) gör att risken att välta och slå runt minimeras vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.

RSC-systemet använder en sensor som registrerar hur bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den informationen kalkyleras sedan risken för att bilen ska välta. Om risken finns så träder ESC-systemet in, motormomentet sänks och ett eller flera hjul bromsas tills bilen har återtagit sin stabilitet.

Om en rundslagningsolycka ändå inträffar träder det skyddande systemet in och kan beroende av situation aktivera bilens bältesförsträckare och krockgardiner.

Varning

Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.


Var detta till någon hjälp?