Säkerhetstjänster

Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call

Uppdaterad 7/23/2018

Kontakta Volvo On Call servicecenter för att tillkalla hjälp i nödsituationer.

För att larma Volvo On Call servicecenter manuellt:

  1. Tryck på SOS-knappen i minst 2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare m.m.
  2. Volvo On Call servicecenter får meddelande om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
  3. Volvo On Call servicecenter etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.

Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar Volvo On Call servicecenter berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system