Säkerhetstjänster

Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*

Uppdaterad 7/23/2018

Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller urladdat batteri.

  1. Tryck på ON CALL-knappen i minst 2 sekunder.
  2. Volvo On Call servicecenter etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens om vilken hjälpinsats som krävs.

Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system