Bi-Fuel-relaterad information

Bränslemätare för fordonsgas*

Uppdaterad 7/23/2018

Modellvarianten Bi-Fuel har en separat bränslemätare för fordonsgas.

Markeringar ovanför omkopplaren visar den aktuella bränslenivån.

Antal dioder

Färg på dioder

Bränslenivå (%)

5

grön

100

4

grön

80

3

grön

60

2

grön

40

1

grön

20

1

orange

10

När tanken med fordonsgas är tom ljuder omkopplaren 3 gånger. Nivåmätaren slocknar och systemet byter automatiskt över till bensin.

OBS

Se till att bensintanken aldrig är helt tom, eftersom bilen alltid startar på bensin.


Var detta till någon hjälp?