Bi-Fuel-relaterad information

Inspektion och service av systemet för fordonsgas*

Uppdaterad 7/23/2018

Systemet för fordonsgas ska regelbundet inspekteras av en auktoriserad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Varning

Gasen är komprimerad till högt tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Försök aldrig själv demontera eller justera gassystemet eller dess ingående komponenter – risk finns då för allvarlig personskada.


Var detta till någon hjälp?