Laddning av hybridbatteri

Regenererande bromsning*

Uppdaterad 11/15/2021

Regenererande bromsning*

Bilen återvinner rörelseenergi vid inbromsning för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

Funktionen finns tillgänglig i alla körlägen tillsammans med växelläge D eller B.

Aktivera bromsåtervinning

Tryck ner bromspedalen.

Bilen bromsar och regenererar energi.

Vid val av manuellt växelläge B ökar regenereringen vid motorbromsning.


Var detta till någon hjälp?