Start och avstängning av bil

Välja tändningsläge

Uppdaterad 5/12/2021

Välja tändningsläge

Bilens elsystem kan sättas i olika nivåer/lägen och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.

Att välja tändningsläge

P5-21w22-Start/stop switch

Startvredet i tunnelkonsolen.

  • Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara nyckeln inne i bilen.

OBS

För att nå nivå I eller II utan motorstart – tryck inte ner bromspedalen när dessa tändningslägen ska väljas.

  • Tändningsläge I – Vrid startvredet medurs och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
  • Tändningsläge II – Vrid startvredet medurs och håll vredet i ca 5 sekunder. Släpp därefter vredet, vilket automatiskt återgår till ursprungsläget.
  • Tillbaka till tändningsläge 0 – För att återgå till tändningsläge 0 från läge I och II – Vrid startvredet medurs och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.

Var detta till någon hjälp?