Exteriör rengöring

Automatisk biltvätt

Uppdaterad 5/16/2022

Automatisk biltvätt

Det är viktigt att förbereda bilen om den ska tvättas i en automatisk biltvätt. Följ noga instruktionerna för hur bilen ska hanteras före och under tvätt.

Automatisk biltvätt kan vara ett snabbt och enkelt sätt att rengöra bilen, men den kommer inte åt alla ställen på bilen som behöver regelbunden rengöring. Volvo rekommenderar att komplettera den automatiska biltvätten med handtvätt.

OBS

Undvik att tvätta en fabriksny bil i automatisk biltvätt under de första månaderna. Det tillåter lacken att härda fullt ut.

Förberedelser innan tvätt

I automatiska biltvättar där bilen dras igenom tvätten är det viktigt att stänga av funktioner som hindrar bilen från att rulla fritt.

  • Säkra eller montera av utstickande exteriöra detaljer som t.ex. eftermonterade extraljus och antenner.
  • Se till att funktionen automatisk regnsensor är avstängd. Vindrutetorkarna måste vara avstängda genom hela tvätten för att inte riskera att skadas.
  • Stäng av funktionen automatisk broms vid stillastående med knappen i tunnelkonsolen.
  • Stäng av funktionerna varning och autobroms vid backning i centerdisplayens parkeringskameravy. De kan återaktiveras om bilen startas om, och måste då stängas av igen.

Under tvätt

Viktigt

Håll bilens fönster, dörrar och baklucka stängda genom hela tvätten.

Om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*:

Ta fram nyckeln och förvara den öppet i främre delen av bilen under tvätten. Det minimerar risken för oavsiktlig öppning av bakluckan genom knapptryckning, eller att nyckeln felaktigt detekteras utanför bilen.

Kör in i biltvätten och stanna på anvisad plats.

Välj växelläge N.

Sätt bilen i tändningsläge 0 genom att vrida startvredet i tunnelkonsolen medurs i några sekunder.

Motorn stängs av samtidigt som bilen kan rulla fritt.

Bilen genomgår den automatiska tvätten.

Behåll säkerhetsbältet på under hela tvätten.

Glöm inte att återställa de justeringar som gjordes inför tvätten.

Efter tvätt

Tryck lätt på bromspedalen en kort stund under körning efter att bromsbeläggen utsatts för väta. Det värmer upp bromsarna med friktion så att de torkar snabbare, och minskar risken för korrosion.

Varning

Provbromsa alltid både färdbroms och parkeringsbroms efter tvätt för att säkerställa deras funktion.


Var detta till någon hjälp?