Specifikationer

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

Uppdaterad 7/23/2018

Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter per 100 km och CO2-utsläppet i gram CO2 per km.

Förklaring

gram CO2/km

liter/100 km

stadskörning

landsvägskörning

blandad körning

manuell växellåda

automatisk växellåda

OBS

Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.

T5 (B4204T23)

204

9,0

126

5,6

154

6,8

T6 AWD (B4204T27)

220

9,6

140

6,1

169

7,4

D3 Gäller inte variant lågemission. (D4204T9)

142

5,4

106

4,0

119

4,5

D3 Gäller endast variant lågemission. (D4204T9)

139

5,3

103

3,9

116

4,4

D3 Gäller inte variant lågemission. (D4204T9)

137

5,2

109

4,1

119

4,5

D3 Gäller endast variant lågemission. (D4204T9)

135

5,2

105

4,0

116

4,4

D3 AWD (D4204T4)

149

5,7

116

4,4

128

4,9

D4 (D4204T14)

142

5,4

106

4,0

119

4,5

D4 (D4204T14)

139

5,2

108

4,1

119

4,5

D4 AWD (D4204T14)

149

5,7

116

4,4

128

4,9

D5 AWD (D4204T23)

150

5,7

117

4,5

129

4,9

Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler (se nedan), som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:

  • Om bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt.
  • Förarens körsätt.
  • Om kunden väljer andra hjul än de standardmonterade på modellens grundversion så kan rullmotståndet öka.
  • Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
  • Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.

En kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning.

Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna (se nedan) som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken.

OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.

EU-körcykler

De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Då körcyklerna även används för kvalitetskontroll ställs det stora krav på repeterbarhet av proven. Därför genomförs proven noga kontrollerade och enbart med bilens grundläggande funktioner (t.ex. avstängd luftkonditionering, radio etc.). Som en konsekvens av detta är resultaten från officiella siffror inte självklart representativa för vad kunden ser i verklig användning.

Regelverken omfattar körcyklerna "Stadskörning" och "Landsvägskörning":

  • Stadskörning – mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
  • Landsvägskörning – bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h(0-75 mph). Körningen är simulerad.

Det officiella värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av resultaten från körcyklerna "Stadskörning" och "Landsvägskörning".

För att få fram koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.

CO2-utsläpp och bränsleförbrukning (fordonsgas - CNG) – för Bi-Fuel

Metangas

gram CO2/km

120

Biogas

gram CO2/km

43

Blandad körning

kg/100 km

4,5

CNG-specifikationer

Typbeteckning

Bi-Fuel

Effekt, CNG

Effekten är likvärdig som för bensin.

Emissionsnivå

Euro 6

OBS

  • Det finns många skilda gaskvaliteter, även gaser med lägre energiinnehåll och räckvidd.
  • Ovan angiven bränsleförbrukning gäller för blandad körning. Vid stadskörning eller snabb motorvägskörning blir förbrukningen högre, vid lugn landsvägskörning lägre.

Var detta till någon hjälp?