Utforska din manual

XC60
2015 Early

Motorrum

22 Resultat

Motorhuv – öppna och stänga

Motorhuven kan öppnas när handtaget vid pedalerna dragits bakåt och spärren vid grillen förts åt vänster.

Säkringar – allmänt

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.

Startbatteri – byte

Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av verkstad.

Motorolja – kvalitet och volym

Motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

video

Motorolja – kontroll och påfyllning

Oljenivån kontrolleras på vissa motorvarianter med elektronisk oljenivågivare, på andra motorvarianter med oljemätsticka.

Styrservoolja – kvalitet

Styrservoolja kallas mediet som används i bilens styrservosystem.

Bromsvätska – kvalitet och volym

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk broms.

Säkringar – i motorrum

Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och bromsfunktioner.

Batteri – symboler

På batteriet finns symboler som informerar och varnar.

Kylvätska - kvalitet och volym

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Broms- och kopplingsvätska – nivå

Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken.

Spolarvätska – påfyllning

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.

Styrservoolja – nivå

Styrservooljans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken. Oljan behöver inte bytas.

Kylvätska – nivå

Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Den värme som överförs från motorn till kylvätskan kan användas till att värma kupén. Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionskärlet.

Motorolja – allmänt

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används.

Startbatteri – allmänt

Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen. Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.

Motorrum – översikt

Översikten visar normala kontrollpunkter.

Klimatanläggning – felsökning och reparation

Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Elsystem

Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.

Spolarvätska – kvalitet och volym

Spolarvätska används för att tillsammans med vind- och bakrutetorkare hålla bilens rutor och strålkastare rena och säkerställa sikten vid körning.

Batteri – Start/Stop

Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.

Motorrum – kontroll

Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med jämna mellanrum.