Underhåll och service

Motorhuv – öppna och stänga

Uppdaterad 7/23/2018

Motorhuven kan öppnas när handtaget vid pedalerna dragits bakåt och spärren vid grillen förts åt vänster.

Dra i handtaget vid pedalerna. En informationssymbol tänds då huven är öppen, se Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd.

För spärren åt vänster och öppna huven. (Spärrhaken sitter mellan strålkastare och grill, se bild.)

Varning

Kontrollera att huven låser ordentligt vid stängning.


Var detta till någon hjälp?