Utforska din manual

XC60
2020 Early

Inställningar

22 Resultat

Återställa användardata vid ägarbyte

Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy

Det går att ändra inställningar och information för många av bilens funktioner via centerdisplayen.

Återställa inställningar i centerdisplay

Det går att återställa standardvärdet för alla inställningar som har gjorts i centerdisplayens inställningsmeny.

Tabell över inställningar i centerdisplay

Centerdisplayens inställningsmeny har ett antal huvudkategorier och underkategorier där inställningar och information för många av bilens funktioner finns samlade.

Öppna kontextuell inställning i centerdisplay

Via kontextuella inställningar är det möjligt för de flesta av bilens grundappar att ändra inställningar direkt i toppvyn i centerdisplayen.

Ändra systemenheter

Inställningar för enheter görs i centerdisplayens meny Inställningar.

Stänga av och ändra volymen på systemljud i centerdisplay

Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att ändra volym på eller stänga av.

Ändra systemspråk

Inställningar för språk görs i centerdisplayens meny Inställningar.

Ändra utseendet i centerdisplay

Skärmens utseende i centerdisplayen är möjligt att ändra genom att välja tema.

Visa färddata i förardisplayen

Färddatorns registrerade och beräknade värden kan visas i förardisplayen.

Inställningar för färdstatistik

Nollställ eller justera inställningar för färdstatistik.

Inställningar för förardisplay

Inställningar för förardisplayens visningsalternativ kan göras via förardisplayens applikationsmeny och via centerdisplayens inställningsmeny.

Datum och tid

Klockan visas i både förar- och centerdisplay.

Inställningar för head-up-display*

Justera inställningar för head-up-displayens visning på vindrutan.

Användarvillkor och datadelning

Första gången vissa tjänster och appar startas kan ett popup-fönster med rubriken Användarvillkor och Datadelning visas.

Aktivera och deaktivera datadelning

I centerdisplayens inställningsmeny kan datadelning för berörda tjänster och appar ställas in.

Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning

Det är möjligt att välja olika sekvenser för fjärrstyrd upplåsning.

Inställningar för Red Key*

Innehavaren av en ordinarie fjärrnyckel kan ändra inställningar för en Red Key. Vissa förarstödfunktioner är dock alltid aktiva.

Inställning för låsindikering

I centerdisplayens inställningsmeny går det att välja olika alternativ för hur bilen bekräftar låsning och upplåsning.

Inställningar för nyckelfri upplåsning*

Det är möjligt att välja olika sekvenser för nyckelfri upplåsning.

Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms

Välj om parkeringsbromsen ska aktiveras automatiskt när bilen stängts av.

Inställningar för nivåkontroll*

Stäng av nivåkontrollen när bilen ska hissas upp med domkraft för att undvika problem med den automatiska regleringen. Reglera nivån för att underlätta vid lastning, eller vid i- och urstigning.