Symboler och meddelanden

Varningssymboler i förardisplayen

Uppdaterad 1/21/2020

Varningssymboler i förardisplayen

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller brist har uppstått.

Symbol

Innebörd

P5-1507 Symbol General red

Varning

Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

P5-1507 Symbol Seatbelt

Bältespåminnare

Symbolen lyser eller blinkar om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.

P5-1507 Symbol SRS indicator

Krockkuddar

Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

P5-1507 Symbol Brake red

Fel i bromssystemet

Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök närmaste auktoriserade verkstad för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.

P5-1507 Symbol Park brake

Parkeringsbroms ansatt

Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.

Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.

P5-1507 Symbol Oil

Lågt oljetryck

Om symbolen tänds under körning när motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

P5-1507 Symbol Battery

Generatorn laddar inte

Symbolen tänds under körning om ett fel i det elektriska systemet har uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

P5-1746-ALL-Front collision warning tell tale symbol

Kollisionsrisk

City Safety varnar vid kollisionsrisk med andra fordon, fotgängare, cyklister och större djur.

P5P6-1917-Symbol, engine temp warning

Hög motortemperatur

Symbolen tänds under körning när motorn har för hög temperatur. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen.


Var detta till någon hjälp?