Utforska din manual

XC70
2015 Early

Larm

6 Resultat

Larm

Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.

Larm – automatisk återaktivering

Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.

Reducerad larmnivå

Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.

Larm – fjärrnyckeln ur funktion

Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas på följande sätt:

Larmsignaler

Vid utlöst larm ljuder en siren och samtliga körriktningsvisare blinkar.