Barnsäkerhet

Barnskydd

Uppdaterad 7/23/2018

Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.

Barnstol och krockkudde hör inte ihop.

Barnstol och krockkudde hör inte ihop.

OBS

Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.

Varning

Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och balkar under sätet. Vassa kanter kan skada fästbanden.

Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt montering.

Rekommenderade barnskydd

Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.

Vikt

Framsäte (med deaktiverad krockkudde)

Baksäte ytterplats

Baksäte mittplats

Grupp 0

max 10 kg

Grupp 0+

max 13 kg

Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.

Typgodkännande: E1 04301146

(L)

Grupp 0

max 10 kg

Grupp 0+

max 13 kg

Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.

Typgodkännande: E1 04301146

(U)

Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.

Typgodkännande: E1 04301146

(U)

Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.

Typgodkännande: E1 04301146

(U)

Grupp 0

max 10 kg

Grupp 0+

max 13 kg

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Grupp 0

max 10 kg

Grupp 0+

max 13 kg

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Grupp 1

9–18 kg

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Grupp 1

9–18 kg

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Grupp 1

9–18 kg

Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.

Typgodkännande: E5 03171

(L)

Grupp 1

9–18 kg

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Grupp 2

15–25 kg

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Grupp 2

15–25 kg

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.

Typgodkännande: E5 04191

(U)

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.

Typgodkännande: E5 04191

(U)

Grupp 2/3

15–36 kg

Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with backrest).

Typgodkännande: E1 04301169

(UF)

Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with backrest).

Typgodkännande: E1 04301169

(UF)

Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with backrest).

Typgodkännande: E1 04301169

(UF)

Grupp 2/3

15–36 kg

Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and without backrest).

Typgodkännande: E5 04216

(UF)

Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and without backrest).

Typgodkännande: E5 04216

(UF)

Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and without backrest).

Typgodkännande: E5 04216

(UF)

Grupp 2/3

15–36 kg

Integrerad bälteskudde (Integrated Booster Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.

Typgodkännande: E5 04189

(B)

L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.

U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.

UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd i denna viktklass.

B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.


Var detta till någon hjälp?