Krockkuddar

När systemen löser ut

Uppdaterad 7/23/2018

Vid en kollision samverkar Volvos olika personsäkerhetssystem för att minska skadorna.

System

Aktiveras

Bältesförsträckare framsäte

Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision och/eller rundslagning

Bältesförsträckare baksäte

Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning

Krockkuddar

(Ratt- och passagerarkrockkudde)

Vid frontalkollisionBilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.

Sidokrockkuddar SIPS

Vid sidokollisionBilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.

Krockgardin IC

Vid sidokollision och/eller vid vissa frontalkollisionerBilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.

Pisksnärtskydd WHIPS

Vid påkörning bakifrån

Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:

  • Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
  • Volvo rekommenderar att du låter en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
  • Kontakta alltid läkare.

OBS

Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.

Varning

Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.

Varning

Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan försvåra styrningen av bilen. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.


Var detta till någon hjälp?