Körning med släpvagn

Draganordning/Dragkrok*

Uppdaterad 7/23/2018

En draganordning gör att det t.ex. går att dra en släpkärra efter bilen.

Om bilen utrustats med delbar/löstagbar dragkrok ska monteringsanvisningen för fastsättning av den lösa delen följas noggrant, se Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning.

Varning

Om bilen är försedd med Volvos delbara dragkrok:

  • Följ monteringsanvisningen noggrant.
  • Den löstagbara delen måste vara låst med nyckel innan körning påbörjas.
  • Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.

Viktigt att kontrollera

  • Dragkrokens kula behöver rengöras och smörjas med fett regelbundet.

OBS

När kulhandske med svängningsdämpare används skall dragkulan inte smörjas in.


Var detta till någon hjälp?