Motor

Kylvätska – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenVattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1., se förpackning.

OBS

Alla motorer finns inte på alla marknader.

MotorMotorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.

Volym

(liter)

T4

B4204T19

8,3 (8,7Gäller bil med bränsledriven värmare.)

T5/Bi-Fuel

B4204T11

D2

D4204T20

8,9 (9,2Gäller bil med bränsledriven värmare.)

D3

D4204T9

D4

D4204T5

T5 AWD

B5254T12

8,9

T5 AWD

B5254T14

D4 AWD

D5244T12

D4 AWD

D5244T17

D5 AWD

D5244T20


Var detta till någon hjälp?