Tankning

Tanklucka – Öppna/stänga

Uppdaterad 7/23/2018

Tankluckan kan öppnas/stängas på följande sätt:

Öppna/stänga tanklucka

Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen släpps.

I kombiinstrumentets display indikerar pilen på symbolen vilken sida av bilen tanklocket är placerat.

  • Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick bekräftar att den är stängd.

Var detta till någon hjälp?