Förarstöd

Hastighetsberoende rattmotstånd

Uppdaterad 11/9/2020

Hastighetsberoende rattmotstånd

Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att kunna ge föraren ökad vägkänsla. På motorvägar är styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver mindre ansträngning.

Reducerad effekt

I sällsynta situationer kan styrservon behöva arbeta med reducerad effekt och att vrida ratten kan då upplevas som något tyngre. Detta kan hända när styrservon blir för varm och den behöver då temporärt kylas. Det kan även ske om strömförsörjningen störs.

P5-1946-Steering resistance symbol

Vid reducerad effekt visas meddelandet Servostyrning Tillfälligt nedsatt assistans samt denna symbol i förardisplayen.

Under tiden styrservon arbetar med reducerad effekt är förarstödsfunktioner och system med styrassistans inte tillgängliga.

Varning

Om temperaturen stiger för högt kan servon tvingas stängas av helt. I en sådan situation visar förardisplayen meddelandet Fel på servostyrning Stanna snarast kombinerat med symbol.

Ändra nivå för rattmotstånd*

Vid användning av körläge INDIVIDUAL så kan rattmotståndet justeras.

Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

Välj My CarKörlägenRattmotstånd.

Val av rattmotstånd är endast åtkomlig om bilen står stilla eller har låg hastighet samt kör rakt.


Var detta till någon hjälp?