Förarstöd

Körlägen vid användning av tidsavstånd till fordon

Uppdaterad 11/9/2020

Körlägen vid användning av tidsavstånd till fordon

Föraren kan välja olika körsätt för hur förarstöden ska hålla det förvalda tidsavståndet till framförvarande fordon.

Valet görs via körlägesreglaget DRIVE MODE.

Välj ett av följande alternativ:

  • Pure – Förarstöden fokuserar på god bränsleekonomi vilket medför längre tidsavstånd till framförvarande fordon.
  • Hybrid – Förarstöden fokuserar på att följa inställt tidsavstånd till framförvarande fordon så mjukt som möjligt.
  • Power – Förarstöden fokuserar på att följa inställt tidsavstånd till framförvarande fordon mer direkt vilket i vissa fall kan innebära kraftigare accelerationer och inbromsningar.

Var detta till någon hjälp?