Utforska din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Pilot Assist

10 Resultat

Automatisk bromsning med farthållarfunktioner

Förarstöden adaptiv farthållare* och Pilot Assist* har en särskild bromsfunktion i långsam trafik och vid stillastående. I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt still.

Ställa in lagrad hastighet för farhållarfunktioner

Det går att ställa in lagrad hastighet för funktionerna fartbegränsare, farthållare, adaptiv farthållare* och Pilot Assist*.

Målbyte med farthållarfunktioner

Förarstöden adaptiv farthållare* och Pilot Assist* har i kombination med automatisk växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.

Pilot Assist *

Pilot Assist * kan hjälpa föraren framföra bilen mellan körfältets sidomarkeringar samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Displayvisning för adaptiv farthållare och Pilot Assist*

I följande bildexempel visas hur adaptiv farthållare (ACC* .

Symboler och meddelanden för Pilot Assist*

Ett antal symboler och meddelanden gällande Pilot Assist* kan visas. Här följer några exempel.

Beredskapsläge för Pilot Assist*

Pilot Assist* kan deaktiveras och försättas i beredskapsläge. Detta kan ske automatiskt eller på grund av förarens ingrepp.

Ställa in tidsavstånd till framförvarande fordon

Det går att ställa in vilket tidsavstånd till framförvarande fordon som ska hållas för funktionerna adaptiv farthållare*, Pilot Assist * och avståndsvarning*.

Skillnad på Pilot Assist* och körfältsassistans

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och att hålla avståndet till framförvarande fordon. Körfältsassistans* är en funktion som på liknande sätt kan hjälpa till att i vissa situationer reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.

Varning från farthållarfunktioner vid kollisionsrisk

Förarstödsystemen adaptiv farthållare* och Pilot Assist* kan varna föraren om avståndet till framförvarande fordon plötsligt blir för kort.