Utforska din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Styrassistans vid kollisionsrisk

7 Resultat

Styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen Assistans vid kollisionsrisk kan hjälpa föraren att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja.

Aktivera eller deaktivera styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen styrassistans är valbar – föraren kan välja att ha den aktiverad eller deaktiverad.

Symboler och meddelanden för styrassistans vid kollisionsrisk

Ett antal symboler och meddelanden gällande styrassistans kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande fall:

Styrassistans vid risk för avåkning

Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för avåkning kan hjälpa föraren och reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar vägen genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen igen.

Styrassistans vid risk för kollision med mötande

Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för kollision med mötande kan hjälpa en distraherad förare som inte observerar att bilen är på väg in i mötande körfält.

Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*

Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån kan hjälpa en distraherad förare som inte observerar att bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon närmar sig bakifrån eller finns i den döda vinkeln.