Skyddsnät, skyddsgaller och insynsskydd

Manövrera insynsskydd*

Uppdaterad 11/9/2020

Manövrera insynsskydd*

Det finns två utfällda lägen för insynsskyddet – ett heltäckande samt ett lastningsläge, då det bara är delvis utfällt för att det ska vara lättare att nå längre in i lastutrymmet.

Heltäckande läge

Vid 7-sitsig bil

P5-1646-XC90-7 seat-seat belt hooked

Häng upp låstungorna till den tredje sätesradens säkerhetsbälten på avsedda krokar i sidopanelerna.

P5-1646-XC90-7 seat-load cover

Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet. Dra till ändläget.

När insynsskyddet är utdraget så att det täcker lastutrymmet – för ner skyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna och släpp efter samtidigt som handtaget vinklas genom ett lätt tryck nedåt.

Insynsskyddet låses i det heltäckande läget.

Vid 5-sitsig bil

P5-1646-XC90-Load cover

Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet. Dra till ändläget.

När insynsskyddet är utdraget så att det täcker lastutrymmet – för ner skyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna och släpp efter samtidigt som handtaget vinklas genom ett lätt tryck nedåt.

Insynsskyddet låses i det heltäckande läget.

Viktigt

Lasta inte föremål ovanpå insynsskyddet.

Varning

I 7-sitsig bil – ha aldrig insynsskyddet monterat när det finns passagerare i de bakre sätena. Det kan leda till allvarlig skada i händelse av krock.

Lastningsläge

P5-1507 Load cover half expansion (new)

Från infällt läge – greppa handtaget och dra ut skyddet så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet – dra till ändläget och för ner insynsskyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna. (Om skyddet redan är i heltäckande läge – se nästa punkt.)

Från heltäckande läge – greppa handtaget och för ner insynsskyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna och släpp efter.

För in skyddet till dess det tar stopp i lastningsläget.

I händelse av att händerna är upptagna:

P5-1507 Load cover half expansion

I utfällt heltäckande läge – ge insynsskyddets handtagsdel ett lätt tryck uppåt med exempelvis ena armbågen.

Skyddet åker in till dess det tar stopp i lastningsläget.

För att återgå till heltäckande läge från lastningsläget:

Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet till ändläget.

Släpp efter något och vinkla handtaget genom ett lätt tryck nedåt.

Skyddet låses i det heltäckande läget.

Infällning

Från heltäckande läge:

Lyft upp handtaget och dra det bakåt så att insynsskyddets fixeringspinnar frigörs från spåren och släpp efter.

Från lastningsläge:

Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet i spåren – dra till heltäckande läge. Lyft upp handtaget och dra det bakåt så fixeringspinnarna frigörs från spåren och släpp efter.

För tillbaka skyddet med dess fixeringspinnar ovanför sidopanelerna till dess det tar stopp i infällt läge.


Var detta till någon hjälp?