Skyddsnät, skyddsgaller och insynsskydd

Sätta dit och ta bort insynsskydd*

Uppdaterad 11/9/2020

Sätta dit och ta bort insynsskydd*

I utfällt läge förhindrar insynsskyddet insyn i lastutrymmet.

Sätta dit insynsskydd

P5-1507 Load cover

För in det ena av insynsskyddets ändstycken i försänkningen i sidopanelen i lastutrymmet.

För sedan in det andra ändstycket i försänkningen i sidopanelen på motsatta sidan.

Tryck ned ändstycket på båda sidorna – ett i taget.

När ett klickljud hörs och den röda markeringen på respektive ändstycke försvunnit sitter insynsskyddet fast – kontrollera att det sitter fast ordentligt.

Ta bort insynsskydd

I infällt läge:

Tryck in knappen på ett av det infällda insynskyddets ändstycken och lyft ur den änden.

Vid 7-sitsig bil – lossa tredje sätesradens bältestungor från krokarna ovanpå sidopanelerna.

Vinkla upp/ut skyddet försiktigt.

Det andra ändstycket lossar då automatiskt och skyddet går att lyfta ut ur lastutrymmet.


Var detta till någon hjälp?