Appar

Ladda ner appar

Uppdaterad 11/9/2020

Ladda ner appar

När bilen är ansluten till internet är det möjligt att ladda ner nya appar.

OBS

Datanedladdning kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänster.

OBS

Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.

Öppna appen Download Center på appvyn.

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Välj Nya appar för att öppna en lista över appar som finns tillgängliga men inte är installerade i bilen.

Tryck på raden för en app för att expandera i listan och få mer information om appen.

Välj Installera för att starta nedladdningen och installation av önskad app.

Status indikeras för nedladdning och installationen medan den pågår.

Om en nedladdning inte kan starta för tillfället visas ett meddelande. Appen kommer att finnas kvar i listan och det är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.

Avbryta nedladdning

Tryck på Avbryt för att avbryta en pågående nedladdning.

Observera att det bara är nedladdningen som kan avbrytas, när installationsfasen har startat går denna inte att avbryta.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system