Alkolås

Inför start med alkolås*

Uppdaterad 11/9/2020

Inför start med alkolås*

Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart för användning när bilen öppnas.

Att tänka på

För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:

  • Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan utandningsprovet.
  • Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.

OBS

Efter en avslutad körning kan bilen återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt utandningsprov behöver göras.


Var detta till någon hjälp?