Utforska din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Laddning av hybridbatteri

12 Resultat

Laddstatus i bilens förardisplay

I förardisplayen visas statusen för laddningen med både bild och text. Informationen visas så länge förardisplayen är igång.

Regenererande bromsning*

Bilen återvinner rörelseenergi vid inbromsning för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

Öppna och stänga lucka till laddintaget

Luckan till bilens laddintag öppnas manuellt.

Laddstatus i bilens laddintag

I laddintaget visas status för laddningen med en LED-lampa.

Laddkabel

Laddkabeln med dess kontrollenhet används för att ladda bilens hybridbatteri.

Jordfelsbrytare i laddkabel

Laddkabelns kontrollenhet har en inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren från elektriska stötar orsakade av systemfel.

Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet

Indikatorn på laddkabelns kontrollenhet visar status för pågående laddning samt status efter avslutad laddning.

Temperaturövervakning av laddkabel

För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert varje gång, har laddkabelns kontrollenhet samt stickkontakt inbyggda övervakningsanordningar av temperaturen.

Laddning av hybridbatteri

Förutom bränsletank som i en konventionell bil är bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri – ett så kallat hybridbatteri av typen litium-jon.

Starta laddning av hybridbatteri

Bilens hybridbatteri laddas med laddkabel mellan bilen och ett 230 V-uttag* (växelström).Använd endast laddkabeln som följer med bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.

Avsluta laddning av hybridbatteri

Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen, koppla ur laddkabeln ur bilens laddintag och därefter ur 230 V-uttaget* (växelström).

Laddström

Laddström används till laddning av hybridbatteriet samt förkonditionering av bilen. Laddning sker med en laddkabel ansluten till bilens laddintag och ett 230 V-uttag* (växelström).