Förrengöring

Starta och stänga av förrengöring*

Uppdaterad 6/27/2022

Starta och stänga av förrengöring*

Förrengöringen förbättrar luftkvaliteten i kupén innan körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen eller en mobiltelefon.

Starta och stänga av från bil

P5-1507-Icon-settings-climate

Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

Välj fliken Parkeringsklimat.

Tryck på Starta förrengöring.

Förrengöringen startas/stängs av och knappen lyser upp/släcks.

Starta från app*

Start av förrengöringen, samt information om valda inställningar, kan skötas från en enhet som har Volvo Cars*-appen.

OBS

Förrengöring startar alltid automatiskt när en förkonditionering avslutas.


Var detta till någon hjälp?