Global komponentbrist

Coronapandemin har skapat en akut brist på ett antal viktiga komponenter, bl a så kallade halvledare, som behövs för att bygga våra bilar. De stora nedstängningar på grund av covid-19 som fortfarande är ett faktum i Kina har också bidragit. Komponentbristen är global och påverkar bland annat telekom-, dator och bilindustrin i stort.

Mer information om den globala bristen på halvledare

Vi går kontinuerligt igenom alla komponenter som behövs för att bygga våra bilar och arbetar hårt för att minska den påverkan som komponentbristen skapar. Det innebär att vi ibland blir tvungna att justera vår paketering av bilar för att komma med attraktiva erbjudanden som kan byggas när alla delar till ursprungsversionen inte finns tillgängliga. Samtidigt arbetar vi för att säkra tillgången för alla våra bilfabriker framöver.

Eftersom vi inte kan tillverka alla funktioner som vi vill påverkas en del redan beställda bilar. Det innebär att de både kan flyttas runt i produktionsplaneringen och ibland tas bort helt. Om din bilbeställning påverkas i större omfattning kommer du att bli kontaktad. Har du beställt bilen via en Volvohandlare så kommer den Volvohandlaren återkomma till dig och har du prenumererat på bilen via Care by Volvo eller köpt den direkt på volvocars.com så kommer vi att höra av oss. Kontakta din närmaste Volvohandlare(https://www.volvocars.com/se/dealers/volvohandlare). Kontakta Care by Volvo/onlineförsäljningen(https://www.volvocars.com/se/care-by-volvo/contact/) på volvocars.com

Eftersom tillgången på halvledare och vissa andra komponenter förändras ibland så ofta som på dygnsbasis så har vi svårt att generellt säga vilka funktioner och tillval som påverkas just nu. Även om det på grund av stökiga leveranskedjor i världen kan vara även andra komponentbrister är det främst de delar av våra bilar som innehåller så kallade halvledare som påverkas. Det kan vara alltifrån nycklar till sensorer och lampor.

På grund av en stor osäkerhet kring delar till våra bilar har vi svårt att göra en långsiktig planering av varje bilmodell och specifikation. Vi optimerar hela tiden vår produktion och ibland kan bilar röra sig fram och tillbaka i planeringen beroende på tillgången av komponenter. Leveranstid kan skilja beroende på bilmodell och specifikation, till exempel beroende på motorval. För att få mer information kan du kontakta en säljare hos din lokala Volvohandlare eller kontakta oss direkt https://www.volvocars.com/se/care-by-volvo/contact/