Begäran om tillgång till dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) samt andra lagar och bestämmelser gällande skydd av personuppgifter lägger stort fokus på att du som individ har rätten att bestämma över dina egna personuppgifter och ger dig också vissa rättigheter. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Genom att skicka in denna begäran kommer Volvo Cars att hjälpa dig att utöva din rätt till information, tillgång till dina personuppgifter och/eller att utöva någon av dina andra rättigheter när det gäller hur dina personuppgifter används.