Skip to content

Hållbarhet

Hållbarhet är lika viktigt för Volvo Cars som säkerhet. Genom att arbeta för klimatneutralitet, omfamna den cirkulära ekonomin och bedriva vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt gör vi vad vi kan för att skydda planeten och bidra till ett mer rättvist samhälle.

En Volvo laddas vid en laddningsstation.

Våra ambitioner

Klimatåtgärder

Vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Cirkulär ekonomi

Vara en cirkulär verksamhet senast 2040.

Etisk och ansvarsfull verksamhet

Vara en erkänd ledare inom etiskt och ansvarsfullt företagande.

Hur tar vi oss dit?

Klimatneutralitet

Vi är en del av problemet med klimatförändringar och måste därför vara en del av lösningen. Det är vårt ansvar att agera. Genom att minska utsläppen av koldioxid i hela vår värdekedja är det vår målsättning att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

-50 %

Avgasutsläpp

-25 %

Råmaterial och leverantörer

-25 %

Total verksamhet inkl. logistik

-40 %

Total minskning per fordon

Eldrivna bilmodeller

Avgasutsläpp står för en betydande del av vårt koldioxidavtryck. Därför har alla våra bilar från och med 2019 någon form av elmotor. Vårt mål är att 50 procent av den årliga bilförsäljningen ska vara helt eldriven 2025 och att resterande ska vara hybrider.

En Volvo SUV kör på en bro som korsar en vattenreservoar.

Klimatneutral tillverkning

Vi strävar efter att ha en klimatneutral tillverkning 2025. Redan idag drivs våra globala anläggningar med över 80 procent förnybar energi – och sedan 2008 har alla våra europeiska anläggningar drivits med vattenkraft.

Samarbetar med leverantörer

Att minska utsläppen i vår leveranskedja är avgörande för att nå vårt klimatmål. Vi uppmuntrar därför våra toppleverantörer att använda 100 procent förnybar energi till 2025 och att utveckla en mer cirkulär strategi för material.

En Volvo SUV kör på en bro som korsar en vattenreservoar.

Godkänd klimatplan

SBTi (Science Based Targets initiative)* har godkänt vår ambitiösa plan att bli ett klimatneutralt företag senast 2040. Enligt SBTi är våra mål för utsläppsminskning i linje med målen för Parisavtalet. Det handlar om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer.

*SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

*SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

Närbild av en bilstol med den universella återvinningssymbolen på vid tyget.

Cirkulär ekonomi

Världens naturresurser är begränsade, vilket kräver ett tankesätt som omfattar den cirkulära ekonomin. Det innebär att de komponenter och material som används inte bara återvinns i slutet av bilens brukbara livslängd utan också återanvänds vid tillverkning av nya fordon. Därför designar vi våra bilar för att minimera avfall och i större utsträckning använda återvunna och biobaserade material.

25 %

Återvunnen eller biobaserad plast.

40 %

Återvunnen aluminium.

25 %

Återvunnet stål.

Etisk och ansvarsfull verksamhet

Genom att skydda våra anställdas välbefinnande och rättigheter, främja jämställdhet och arbeta för att minimera miljömässiga och sociala effekter i vår leverantörskedja strävar vi efter att vinna erkännande som en ledare inom etisk och ansvarsfull verksamhet.

Ett batteri laddas.

Etiskt tillverkade batterier

Inköp av råmaterial och komponenter till våra batterier ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Inom ramen för detta åtagande är vi den första biltillverkaren som använder blockchain-teknik i hela leverantörskedjan för kobolt, så att vi kan övervaka och spåra den kobolt som används i våra batterier.

Vad är blockchain-teknik?

Klimatförändringar är det ultimata säkerhetstestet.

Klimatförändringen är det ultimata säkerhetstestet

Mannen bakom Volvos Lambda-sensorsystem visar sin uppfinning.

Ett arv av hållbarhet

Vi har jobbat med att minska vår miljöpåverkan under många år. Läs mer om några av de åtgärder vi har gjort hittills.