Hållbarhet

Vår hållbarhetsstrategi är helt integrerad i företagsstrategin och utmanas ofta av regelbundna analyser, inklusive klimat- och naturrelaterade risker och möjligheter.Vi tillämpar en styrningsstruktur för att följa utvecklingen för vår hållbarhetsstrategi, våra ambitioner och våra initiativ.

En man tittar på en kvinna som arbetar på en surfplatta med en penna

Hur är vi organiserade?

Vår styrningsstruktur för hållbarhet är organiserad enligt rekommendationerna från Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Det innebär att vi genomför täta hållbarhetsgranskningar på alla ledningsnivåer inklusive styrelsen. Det globala hållbarhetsteamet övervakar utveckling och framsteg för hållbarhetsstrategin inom hela företaget.

Organisationen

Styrelsen

Vår styrelse fastställer den strategiska riktningen och godkänner våra strategier, däribland strategin för hållbarhet och följer upp utvecklingen. Vår klimathandlingsplan med risker och möjligheter diskuteras vid de regelbundna styrelsemötena.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen ansvarar för den övergripande styrningen, genomförandet och implementeringen av hållbarhetsstrategin och övervakar regelbundet framstegen genom flera nyckeltal. Klimathandlingsplanen med risker och möjligheter ses över kvartalsvis.

Global Sustainability Team (GST)

GST har det centrala ansvaret för den dagliga styrningen och samordningen av hållbarhetsfrågor. Teamet utvecklar och förfinar hållbarhetsstrategin, leder och stödjer de strategiska initiativen och följer upp framstegen för våra nyckeltal. De samlar även in affärsinformation om hållbarhetsfrågor.

Green Finance Committee (GFC)

GFC granskar och validerar urvalet av de kvalificerade gröna projekten och granskar EU:s taxonomirapport

Branschen

Funktionella ledningsgrupper ansvarar för att hållbarhet blir en integrerad del av allas dagliga arbete. De är bollplank för GSC-medlemmarna och kan begäras för att säkra resurser och finansiering för hållbarhetsinitiativ.

ESG-rapportering

Vi tror på extern tredjepartsvalidering av våra hållbarhetsresultat. Det är viktigt för att få trovärdighet. Det är en trygghet för våra medarbetare och externa intressenter att vår hållbarhetsstrategi och våra ambitioner stödjer globala mål, såsom FN:s SDG och Parisavtalet.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

Volvo Cars fick för första gången fått en bronsmedalj i 2021 års Corporate Sustainability Assessment (CSA) av kreditvärderaren S&P Global, som är kända för sina mycket stränga hållbarhetsklassningar. Detta placerade Volvo Cars bland de 10 % bäst presterande bilföretagen det året när det gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (bland cirka 7 500 bedömda).

CDP

CDP

Vi är ett av endast 200 företag som finns på CDP:s Climate Change A List (bland 13 000 bidrag) och har fått deras högsta betyg. Baserat på vårt CDP-resultat har vi också fått erkännande som en ledare inom leverantörsengagemang för våra klimatåtgärder i leveranskedjan (topp 8 % när det gäller leverantörsengagemang).

EcoVadis

EcoVadis

För fjärde året i rad fick Volvo Cars högsta betyg för sina hållbarhetsresultat från EcoVadis, en ledande leverantör av hållbarhetsbedömningar för globala leveranskedjor. Vår Platinum-status placerar oss bland topp 1 procent av de 75 000 företag som har bedömts.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

Volvo Cars fick för första gången fått en bronsmedalj i 2021 års Corporate Sustainability Assessment (CSA) av kreditvärderaren S&P Global, som är kända för sina mycket stränga hållbarhetsklassningar. Detta placerade Volvo Cars bland de 10 % bäst presterande bilföretagen det året när det gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (bland cirka 7 500 bedömda).

Logotyp för S&P Global.

CDP

Vi är ett av endast 200 företag som finns på CDP:s Climate Change A List (bland 13 000 bidrag) och har fått deras högsta betyg. Baserat på vårt CDP-resultat har vi också fått erkännande som en ledare inom leverantörsengagemang för våra klimatåtgärder i leveranskedjan (topp 8 % när det gäller leverantörsengagemang).

En logotyp för CDP disclosure insight action A list 2021.

EcoVadis

För fjärde året i rad fick Volvo Cars högsta betyg för sina hållbarhetsresultat från EcoVadis, en ledande leverantör av hållbarhetsbedömningar för globala leveranskedjor. Vår Platinum-status placerar oss bland topp 1 procent av de 75 000 företag som har bedömts.

En logotyp för Ecovadis platinum top one percent.

Våra samarbetspartners

Vi är fast beslutna om att minska vår påverkan på planeten och vi vet att det kräver en global insats. Att samarbeta med företag och organisationer är avgörande för att driva branschförändring och resultat.

CDP

Volvo Cars deltar i CDP Supply Chain Program och samlar in data via klimatenkäten för våra främsta strategiska leverantörer baserat på utsläppsintensiva produkter. Vi skickar även in uppgifter för CDP Climate och CDP Water.

Cdp

Responsible Minerals Initiative

För att stödja kontinuerliga förbättringar av arbets- och levnadsförhållanden i hantverksmässiga och småskaliga gruvsamhällen samarbetar Volvo Cars med Better Mining, ett försäkrings- och påverkansprogram under ledning av RCS Global Group i Demokratiska republiken Kongo och Rwanda.

Responsible Minerals Initiative

Responsible Business Alliance

Volvo Cars är medlem i världens största koalition för att främja företagens sociala ansvar genom globala leverantörskedjor

Responsible Business Alliance

Ökad hållbarhet

Volvo Cars är medgrundare till Drive Sustainability, ett nätverk av företag som arbetar specifikt med att förbättra alla aspekter av social och miljömässig hållbarhet inom fordonsindustrin.

Ökad hållbarhet

Ellen Macarthur Foundation

Volvo Cars är medlem i Ellen Macarthur Foundation – ett ledande globalt nätverk av företag, innovatörer, universitet och tankeledare – för att hitta inspiration till vår cirkulära ekonomi och vi tillämpar vidare EMF Circulytics-verktyget.

Ellen Macarthur Foundation

FN:s Global Compact

Volvo Cars är en stolt medgrundare av FN:s Global Compact sedan 2000 och följer dess tio principer. Vår framstegsrapport (Communication of Progress) finns på UNGC:s webbplats.

FN:s Global Compact

Klimatrelaterade risker och scenarier för global uppvärmning

Ur en världsekonomisk synvinkel utgör klimatförändringen en hög risk både vad gäller påverkan och sannolikhet. Den påverkar vårt företag och vår bransch på många sätt.

Vi analyserar olika scenarier för global uppvärmning i enlighet med TCFD-rekommendationer för att verifiera motståndskraften i vår strategi. Vi använde IEA:s Stated Policies Scenario (4DS) och Sustainability Development Scenario (<2DS) för att analysera övergångsrisker och IPCC:s 8.5 Scenario för att analysera fysiska risker. Genom att analysera påverkan och sannolikhet i dessa olika scenarier identifierade vi inte bara risker som påverkar vårt företag, utan också möjligheter.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Vi stödjer TCFD och rapporterar enligt TCFD:s elva rekommenderade upplysningar sedan årsrapporten 2020.