Pravno obvestilo

Uporaba besedne zveze "Volvo Cars" lahko pomeni Volvo Car Corporation, eno ali več delov skupine Volvo Car, ali celotno skupino Volvo Car.

Brez zagotovil, itd.

Čeprav so bile informacije na tem mestu ("Spletno mesto") in njihova točnost pripravljene z veliko mero skrbnosti, jih podajamo v obliki "kot so". Volvo Cars v nobenem primeru ne more biti odgovoren za kakršno koli neposredno posredno, posledično ali kako drugo vrsto škode iz naslova uporabe Spletnega mesta, oziroma katerih koli spletnih povezav, vključno in brez omejitev, izgubo dobička, omejitev v poslovanju, izgube programov, izgube podatkov ali kaj drugega, četudi je bil Volvo Cars opozorjen, da lahko do take škode pride.

Volvo Cars zavrača vsa jamstva in zastopanja za Spletno mesto, kot tudi za katero koli drugo spletno stran, ki jo lahko dostopate preko Spletnega mesta. Te druge spletne strani so na voljo zgolj za uporabnost in ne pomenijo, da podjetje Volvo Cars prevzema kakršnokoli odgovornost za vsebino ali uporabo teh spletnih strani. Poleg tega je skrb za sprejemanje ustreznih ukrepov in zagotovil, da je naprava, preko katere dostopate na Spletno mesto (in povezana programska oprema), zaščitena pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugimi zlonamernimi elementi, na vaši strani.

Kakršne koli garancije in stališča na Spletnem mestu za Volvo Cars izdelke ali storitve, ki jih kupite ali uporabite, so predmet dogovorjenih pogojev v pogodbi za te izdelke ali storitve.

Informacije na Spletnem mestu lahko vsebujejo tehnične netočnosti in tipografske napake. Informacije na Spletnem mestu se lahko spremenijo kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Poleg tega, prosimo, upoštevajte, da si Volvo Cars ob vsakem trenutku pridržuje pravico do sprememb svojih proizvodov in storitev, vključno z njihovimi cenami.

Informacije na Spletnem mestu se lahko sklicujejo na Volvo Cars izdelke in storitve, ki niso bili objavljeni ali niso na voljo v vaši državi. Te reference ne pomenijo, da podjetje Volvo Cars te izdelke in storitve namerava objaviti ali dati na voljo v vaši državi. Upoštevajte tudi, da so nekateri izdelki in storitve na voljo le ob doplačilu in da nekatere informacije na Spletnem mestu morda niso pravilne zaradi sprememb izdelka, do katerih je prišlo po začetku prodaje ali po zadnji posodobitvi Spletnega mesta. Za podrobnosti glede izdelkov in storitev se obrnite na prodajalca Volvo Cars.  

Specifična programska oprema na Spletnem mestu

Programska oprema, ki je lahko na voljo za prenos na Spletnem mestu ( »Programska oprema«) je avtorsko delo Volvo Cars in/ali lastnikov licenc.

Uporabo Programske opreme urejajo pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika, če ta obstaja, ki spremlja ali je vključen v Programsko opremo (»Licenčna pogodba«). Razen če v Licenčni pogodbi ni določeno drugače, je Programska oprema na voljo za prenos izključno za uporabo s strani končnih uporabnikov. Poleg tega, če v Licenčni pogodbi ni določeno drugače, se Programska oprema lahko uporablja izključno za namen, za katerega je na voljo. Kakršno koli razmnoževanje ali distribucija Programske opreme, ki ni v skladu z Licenčno pogodbo, je izrecno prepovedana in ima lahko za posledico civilne in kazenske sankcije.

Jamstva v zvezi s Programsko opremo, če obstajajo, so na voljo le v skladu s pogoji Licenčne pogodbe. Razen če je določeno v Licenčni pogodbi, Volvo Cars zavrača vsa jamstva v zvezi s Programsko opremo, vključno z vsemi predpisanimi garancijami in pogoji za prodajo, primernosti za določen namen, naziv in prepovedi kršitve.