XC40

Konfigurišite svoj XC40

Inspirativni kompaktni skandinavski SUV. Osmišljen za život u gradu i izvan njega.

Inspirativni kompaktni skandinavski SUV. Osmišljen za život u gradu i izvan njega.

Pomjerite za početak
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/536/exterior-v4/17/74000/R7C000/R157/FN01/TC06/_/_/TP02/_/_/GR01/T101/TJ01/NP02/TM03/_/_/_/JB0A/T21E/LF01/_/_/FH01/_/_/_/_/_/_/default.jpg?market=ba&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Odabir nivoa

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/536/exterior-v4/17/74000/R7C000/R157/FN01/TC06/_/_/TP02/_/_/GR01/T101/TJ01/NP02/TM03/_/_/_/JB0A/T21E/LF01/_/_/FH01/_/_/_/_/_/_/default.jpg?market=ba&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Osnovni paket opreme za uvezanu i održivu vožnju.

Pravno odricanje od odgovornostiSlike i fotografije na ovoj web stranici služe samo za opšte smjernice i ne odražavaju nužno tačne specifikacije ili karakteristike navedenog modela. Molimo potvrdite tačne specifikacije, karakteristike i dostupnost kod svog lokalnog Volvo zastupnika.