Kollisionsadvarsel* - funktion

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cykler eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.
P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
Oversigt over funktioner1.
  1. Ikon röd cirkel 1Audio-visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko.
  2. Ikon röd cirkel 2Radarsensor2
  3. Ikon röd cirkel 3Kamerasensor

Kollisionsadvarslen med automatisk bremsning udfører tre trin i denne rækkefølge:

  1. Kollisionsadvarsel
  2. Bremsestøtte3
  3. Automatisk bremsning3

Kollisionsadvarslen og City Safety™ supplerer hinanden.

1 - Kollisionsadvarsel

Først advares føreren om en nært forestående kollision.

Kollisionsadvarslen registrerer fodgængere, stillestående køretøjer og køretøjer, der kører foran ens eget køretøj, i samme retning.

Ved risiko for påkørsel af en fodgænger eller et køretøj påkaldes førerens opmærksomhed med et rødt blinkende advarselssignal (1) og et akustisk signal.

2 - Bremseassistance2

Hvis kollisionsrisikoen er øget yderligere efter kollisionsadvarslen, aktiveres bremseassistancen.

Det betyder, at bremsesystemet forberedes til en hurtig opbremsning, ved at bremserne anvendes svagt, hvilket kan mærkes som et let ryk.

Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld bremsevirkning.

Bremseassistancen styrker også førerens opbremsning, hvis systemet bedømmer, at bremsningen ikke er tilstrækkelig til at undgå en kollision.

3 - Automatisk bremsning2

I det sidste trin aktiveres den automatiske bremsefunktion.

Hvis føreren i denne situation endnu ikke har begyndt en undvigemanøvre, og der er overhængende kollisionsrisiko, træder den automatiske bremsefunktion til - det sker, uanset om føreren bremser eller ej. Bremsning sker så med fuld bremsekraft for at reducere kollisionshastigheden eller med begrænset bremsekraft, hvis det er tilstrækkeligt til at undgå en kollision. For cyklister kan advarslen og indgriben med fuld bremsning komme meget sent eller samtidigt.

 Advarsel

Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold. Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer eller cyklister, der kører i en anden retning end ens eget køretøj, eller på dyr.

Advarsel aktiveres kun ved høj risiko for kollision. Dette afsnit "Funktion", og afsnittet "Begrænsninger", informerer om de begrænsninger, som føreren skal være opmærksom på, før Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning bruges.

Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets hastighed er over 80 km/t.

Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister fungerer ikke i mørke og tunneler, heller ikke når gadebelysningen er tændt.

Funktionen automatisk bremsning kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden. For at sikre fuld bremsevirkning bør føreren altid at træde på bremsen. også når bilen bremser automatisk.

Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Føreren er altid ansvarlig for at holde den korrekte afstand og hastighed, også når Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning bruges.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
  3. 2 Kun med systemniveau 2.
  4. 3 Kun med systemniveau 2.

Har det hjulpet?