Vognbaneassistance (LDW) - symboler og meddelelser

Vognbaneassistance er en af funktionerne i Driver Alert System - kaldes også LDW (Lane Departure Warning).

Funktionen er beregnet til brug på motorveje og andre større veje for at mindske risikoen for, at køretøjet i visse situationer utilsigtet forlader sin kørebane.

I situationer, hvor LDW-funktionen udebliver, kan kombiinstrumentet vise et symbol på instrumentpanelet i kombination med en forklarende meddelelse på displayet eller skærmen – følg i så fald den anbefaling, der gives.

Eksempler på meddelelser:

Symbol1Meddelelse / beskedBetydning
P3-1246-Symbol Lane Departure Warning
Lane departure warning TIL/Lane departure warning FRA

Funktionen er slået til/fra.

Vises, når funktionen slås til/fra.

Teksten forsvinder efter 5 sekunder.

Lane Depart. Warning Ikke til rådighed ved denne hastighedFunktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Lane Depart. Warning Ikke tilgængeligKørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion. Læs om kamerasensorens begrænsninger.
Lane Depart. Warning TilgængeligFunktionen læser kørebanens sidemarkeringer.
P4-1246-Symbol Kamera BlockeradForrudesensorer blokeret

Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.

Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.

  • Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.

Læs om kamerasensorens begrænsninger.

Symbol Driver Alert Service
Driver Alert Sys Service påkrævet

Systemet fungerer ikke.

  • Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
  1. 1 Symbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.