Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang

Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang

Opdateret 7/23/2018

En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3-afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af tilslutningerne i midterkonsollen.

Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.

Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.

            

For at tilslutte lydkilde:

Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i midterkonsollens opbevaringsrum (se illustration).

I mediekildens normale visning skal du trykke på MEDIA, dreje TUNE til den ønskede lydkilde USB, iPod eller AUX, og trykke på OK/MENU.

Teksten Læser USB vises på skærmen, når systemet indlæser lagringsmediets filstruktur. Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan der være en vis forsinkelse, før indlæsningen er klar.

Note

Systemet understøtter de fleste iPod®-modeller produceret i 2005 eller senere.

Note

For at undgå skader på USB-stikket, slås det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder USB-standarden). USB-stikket genaktiveres automatisk, næste gang tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver stående.


Hjalp dette?