Information til frie værksteder

TEKNISK RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED FEJLFINDING OG REPARATIONER

Hvis du har behov for teknisk rådgivning i forbindelse med fejlfinding og reparationer, har du adgang til telefonisk assistance hos Teknisk Helpdesk. Telefonnummeret er 0046-31-598938.

Vilkår og betaling

Teknisk Helpdesk er en særlig og begrænset ressource, som skal supplere, ikke erstatte, den information og vejledning samt de kundskaber, som du har adgang til gennem eksisterende teknisk information og uddannelse. Målet med Teknisk Helpdesk er først og fremmest at rådgive og hjælpe ved behov, der falder uden for de normale rammer.

Du kan betale med: JCB, Diners Club, EuroCard/MasterCard og American Express. Hvis du bruger Teknisk Helpdesk, bliver du dels debiteret en startafgift på 110 svenske kroner dels en minutafgift på 60 svenske kroner pr. påbegyndt minut. Priserne er excl. moms. Teknisk Helpdesk er åben mandag til fredag mellem kl. 07.30 og 16.00, dog ikke helligdage.

OBS! Volvo forbeholder sig ret til uden varsel af ændre betalingsform og pris. Teknisk Helpdesk kan ikke hjælpe med spørgsmål angående produktændringer, der ikke er omfattet af Volvo's egne produktspecifikationer. Heller ikke når det gælder montering af tilbehør, som ikke er godkendt af Volvo. Rådgivningen går ud fra og forudsætter, at Volvo's reparationsmetoder og specialværktøj anvendes, ligesom viden om Volvo-produkterne er en forudsætning. Volvo kan bistå med disse reparationsmetoder, specialværktøj og kompetence.

Bestilling af diagnoseværktøj, abonnement, teknisk litteratur m.m.: For frittstående værksteder som ønsker adgang til Volvo’s diagnoseudstyr, teknisk litteratur og anden relevant værkstedsinformation skal følgende link benyttes:http://workshopsupportguide.volvocars.biz/home.aspx

Vedr. Tekniske kurser: Kontakt Customer Service, Volvo Car Denmark