Trafikskilt-information

Trafikskilt-information (RSI)* - begrænsninger

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Trafikskilt-information (RSI – Road Sign Information) hjælper føreren med at huske vejskilte, bilen har passeret. Funktionen har nedenstående begrænsninger.

RSI-funktionens kamerasensor har begrænsninger, der ligner det menneskelige øjes - læs mere om det i afsnittet om kamerasensorens begrænsninger.

Skilte, der indirekte informerer om, at der gælder en hastighedsgrænse, f.eks. skilt for by/byområde, registreres ikke af RSI-funktionen.

Her følger andre eksempler på, hvad der kan forstyrre funktionen:

  • Blegede skilte
  • Skilte placeret i en kurve
  • Forvredne eller beskadigede skilte
  • Tildækkede eller dårligt placeret skilte
  • Skilte, der er helt eller delvist dækket med frost, sne og/eller snavs.

Hjalp dette?