Keyless

Keyless Drive* – rækkevidde

Opdateret 7/23/2018

For at man kan åbne en dør eller bagklappen uden at trykke på fjernbetjeningens knapper, skal der være en fjernbetjening inden for 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagklap.

Den, der skal låse en dør op eller i, skal have fjernbetjeningen med sig. Det er ikke muligt at låse en dør op eller i, hvis fjernbetjeningen befinder sig på bilens modsatte side.

De grå ringe på den ovenstående illustration viser det område, der dækkes af systemets antenner.

Hvis alle fjernbetjeninger fjernes fra bilen, når motoren går eller nøgleposition I eller II er aktiveret, og en dør er blevet åbnet og derefter lukket, viser kombiinstrumentets informationsdisplay en advarsel samtidig med, at der høres en lydpåmindelse.

Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen, slukker advarslen og lydpåmindelsen ophører efter enten/eller, at:

  • en dør er blevet åbnet og lukket
  • fjernbetjeningen er sat i tændingslåsen
  • OK-knappen på blinklysarmen er blevet trykket ind.

Hjalp dette?