BLIS

BLIS* – betjening

Opdateret 7/23/2018

BLIS (Blind Spot Information) er en funktion, der er designet til at give føreren støtte i kørsel i tæt trafik på veje med flere vognbaner i samme retning.

Aktivere/deaktivere BLIS

BLIS aktiveres ved motorstart, hvilket bekræftes af, at dørpanelernes indikeringslamper blinker en gang.

Knap til aktivering/deaktivering.

Knap til aktivering/deaktivering.

BLIS-funktionen kan deaktiveres/aktiveres med et tryk på midterkonsollens BLIS-knap.

Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke plads til en knap på midterkonsollen – så betjenes funktionen i bilens menusystem MY CAR.

Når BLIS deaktiveres/aktiveres, slukkes/tændes lampen i knappen, og kombiinstrumentet bekræfter ændringen med en tekstmeddelelse – ved aktivering blinker dørpanelernes indikeringslamper én gang.

For at slå meddelelsen fra:

  • Tryk på venstre kontaktarms OK-knap.

eller

  • Vent ca. 5 sekunder – meddelelsen slukkes.

Hvornår fungerer BLIS

Principper for BLIS: 1. Zone i blind vinkel. 2. Zone for hurtigt overhalende køretøjer.

Principper for BLIS: 1. Zone i blind vinkel. 2. Zone for hurtigt overhalende køretøjer.

BLIS-Funktionen er aktiv ved hastigheder over 10 km/t (6 mph).

Systemet er konstrueret til at reagere, når:

  • ens eget køretøj bliver overhalet af andre køretøjer
  • ens eget køretøj hurtigt bliver overhalet af et andet køretøj.

Når BLIS registrerer et køretøj i zone 1, eller et hurtigt overhalende køretøj i zone 2, lyser dørpanelets BLIS-lampe med konstant lys. Hvis føreren i denne position aktiverer afviseren til den side, hvor advarslen gives, vil BLIS-lampen skifte fra konstant lys til at blinke med et mere intenst lys.

Advarsel

BLIS fungerer ikke i skarpe sving.

BLIS fungerer ikke, når bilen bakkes.

Begrænsninger

  • Snavs, is og sne, der dækker sensorerne, kan reducere funktionerne og umuliggøre advarsler. BLIS kan ikke registrere denne tilstand.
  • Sæt ikke genstande, tape eller mærkater inden for sensorernes overflade.
  • BLIS deaktiveres, når en anhænger er tilsluttet til bilens elsystem.

Vigtigt

Reparation af BLIS- og CTA-funktionernes komponenter eller omlakering af kofangere må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.


Hjalp dette?