Volvo On Call (VOC)*

Volvo On Call

Opdateret 7/23/2018

Volvo On Call (VOC)* er en tillægstjeneste, som du som kunde abonnerer på. Abonnementet består af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester.

VOC-systemet er knyttet til bilens SRS- og alarmsystemer. Bilen har et indbygget GSM-modul til kommunikation mellem bilen og VOC's tjenester. Kortet viser de lande, hvor systemet er til rådighed. Kontakt din Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger, da kortet kan ændres. Abonnementets tjenester/tilbud afhænger af markedet. Kontakt din Volvo-forhandler for oplysninger om, hvilke tjenester der gælder i dit land.

Tilgængelighed

Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra bilen, er systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i fem dage og derefter en gang i timen i de næste tre uger. Efter tre uger vil systemet være slået fra, indtil bilen er blevet startet.

Systemet bruger GPS (Global Positioning System) til at lokalisere bilen og bilens indbyggede GSM-modul til at kontakte VOC Servicecenter.

Advarsel

Systemet virker kun i områder, hvor VOC's samarbejdspartner har GSM-dækning og på de markeder, hvor Volvo On Call-tjenesten er tilgængelig.

Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.

Abonnement

Et abonnement startes i forbindelse med købet af bilen, når systemet aktiveres. Abonnement er tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet.

Komforttjenester

Sikkerhedstjenester

Tryghedstjenester

Note

Alle opkald til VOC Servicecenter vil blive registreret.

Information på internet

For mere information om Volvo On Call, se www.volvocars.com. Der kan du blandt andet finde ofte stillede spørgsmål og svar.

Med et personligt Volvo ID er det muligt at logge ind på mobilappen. Læs mere om Volvo ID og dets fordele, og hvordan man opretter et Volvo ID.


Hjalp dette?