Typegodkendelser og licenser

Typegodkendelse for HomeLink®*

Opdateret 7/23/2018

Typegodkendelse til EU

Gentex Corporation erklærer herved, at HomeLink® model UAHL5 opfylder radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Frekvensbånd på hvilke radioudstyret fingerer:

  • 433,05-434,79 MHz <10 mW E.R.P.
  • 868,00-868,60 MHz <25 mW E.R.P.
  • 868,70-868,20 MHz <25 mW E.R.P.
  • 869,40-869,65 MHz <25 mW E.R.P.
  • 869,70-870,00 MHz <25 mW E.R.P.

Certifikatindehaverens adresse: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA

Yderligere oplysninger kan findes på support.volvocars.com.


Hjalp dette?