Internetkort

Internetkort – tekst og symboler på skærm

Opdateret 7/23/2018

Forklaring af tekst og symboler, der kan vises på kortet.

Vejtyper – størrelse og farve varierer alt efter vejens størrelse og den valgte målestok og kortfarver
Trafikinformation – markeres med en streg i kanten af vejen.
Interessepunkter (POI)
Symbol for destination/slutdestination
Planlagt rute – blå
Bilens aktuelle placering
Jernbane
Ruller/flytter kortet i pilens retning ved hjælp af det tilsvarende tal på det numeriske tastatur
Målestok
Fokusfelt med trådkors i midten
Aktuel vejs/gades navn alternativt koordinater eller oplysninger om interessepunkt (POI)
Kompas

Hjalp dette?