Luftfordeling

Aircondition

Opdateret 7/23/2018

Aircondition-anlægget køler og affugter den indkommende luft efter behov.

Når lampen i AC-knappen lyser, styres aircondition-anlægget af systemets automatik.

Når lampen i AC-knappen er slukket, er aircondition-anlægget slukket. De øvrige funktioner styres stadig automatisk. Når maks. defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til, så luften affugtes maksimalt.


Hjalp dette?