XC90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Parkeringshjælp

Parkeringshjælp*

Opdateret 5/18/2020

Parkeringshjælp*

Funktionen parkeringshjælp (PASPark Assist System) anvender følere til at hjælpe føreren ved manøvrering, hvor pladsen er trang, ved at angive afstanden til forhindringer med lydsignaler kombineret med grafik på midterdisplayet.

P5-1507-Park Assist, warning screen view

Skærmvisning med forhindringszoner og sensorsektorer.

Midterdisplayet viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og registrerede forhindringer.

Den markerede sektor angiver, hvor forhindringen befinder sig. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret sektorrude fremad/bagud, desto kortere er afstanden mellem bilen og den registrerede forhindring.

Sidesektorerne ændrer farve, når afstanden mindskes mellem bilen og en genstand.

Jo kortere afstanden til forhindringen, desto tættere lyder signalet. Al anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.

Lydsignalet for forhindring foran og til siderne er aktivt, når bilen er i bevægelse, men ophører, når bilen har holdt stille i ca. 2 sekunder. Lydsignalet for forhindring bag bilen er aktivt, når bilen holder stille.

Ved en afstand på under ca. 30 cm (1 ft) til en forhindring bagved eller foran bilen er tonen konstant, og aktivt følerfelt nærmest bilsymbolet er udfyldt.

Ved en afstand på under ca. 25 cm (0,8 ft) til en forhindring i siderne er tonen intensivt pulserende, og det aktive sektorfelt skifter farve fra ORANGE til RØD.

Parkeringshjælpens lydniveau kan justeres under et igangværende lydsignal med midterkonsollens [>II]-knap. Justering kan også foretages i topvisningens menupunkt Indstillinger.

Note

Ud over i sektoren nærmest bilsymbolet afgives akustiske advarsler kun for genstande, som befinder sig direkte på bilens rute.

Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse alle afsnit i instruktionsvejledningen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.

Hjalp dette?