XC90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Start og slukning af bilen

Start af motor

Opdateret 5/18/2020

Start af motor

Bilen startes ved hjælpe af startgrebet i tunnelkonsollen, når fjernnøglen findes i kabinen.

P5-OM-ALL-Start/stop switch

Startknappen i tunnelkonsollen.

Advarsel

Inden start:

  • Tag sikkerhedsselen på.
  • Indstil sædet, rattet og spejlene.
  • Kontrollér, at det er muligt at træde bremsepedalen helt i bund.

Fjernbetjeningen bruges ikke fysisk ved start, fordi bilen er udstyret med støtte for nøglefri start (Passiv start).

Sådan startes bilen:

Vigtigt

Bilen kan ikke startes, hvis ladekablet stadig sidder i. Kontrollér, at ladekablet er fjernet fra ladestikket inden start af bilen.

Fjernbetjeningen skal være i bilen. På biler med Passiv start skal fjernbetjeningen befinde sig i den forreste del af kabinen. Med tilvalget nøglefri låsning/oplåsning* af bilen er det tilstrækkeligt, at fjernbetjeningen befinder sig et sted i bilen.

Hold bremsedalen helt nedeHvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at dreje startknappen højre om for at starte motoren.. På en bil med automatgear skal gearposition P eller N være valgt. Hvis bilen har manuelt gear, skal gearstangen stå i frigear eller koblingspedalen være trådt ned.

Drej startknappen højre om og slip den. Knappen vender automatisk tilbage til udgangspositionen.

Ved motorstart arbejder startmotoren, indtil motoren starter, eller indtil overophedningsafbryderen slår fra.

Ved start under normale forhold prioriteres bilens elektriske drivmotor, og benzinmotoren forbliver slukket. Det betyder, at efter startknappen er drejet højre om, er elmotoren "startet", og bilen er køreklar. Startet bil angives ved, at førerdisplayets kontrollamper slukkes, og dets forvalgte tema tændes.

Der er imidlertid situationer hvor benzinmotoren starter i stedet f.eks. ved en for lav temperatur eller hvis hybridbatteriet skal oplades.

Fejlmeddelelser

Hvis meddelelsen Bilnøgle ikke fundet vises på førerdisplayet ved start, skal fjernbetjeningen placeres ved backup-læseren. Foretag derefter et nyt startforsøg.

P5-2017-Backup start place in tunnel console

Backup-læserens placering i tunnelkonsollen.

Note

Når fjernbetjeningen placeres ved backup-læseren, må ingen andre bilnøgler, metalgenstande eller elektroniske apparater (f.eks. mobiltelefoner, tabletter, bærbare computere eller opladere) befinde sig ved backup-læseren. Flere bilnøgler tæt på hinanden ved backup-læseren kan gribe forstyrrende ind i hinanden.

Hvis meddelelsen Start af bilen Systemkontrol, vent. vises på førerdisplayet ved start, skal du vente indtil meddelelsen forsvinder og derefter foretage et nyt startforsøg.

Vigtigt

Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg - vent tre minutter, inden der gøres et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan genoprette sig.

Note

Bilen kan ikke startes, hvis hybridbatteriet er afladet.

Advarsel

Tag aldrig fjernbetjeningen ud af bilen under kørsel.

Advarsel

Tag altid fjernbetjeningen med ud af bilen, når bilen forlades, og sørg for, at bilens elsystem er i tændingsposition 0, især hvis der er børn i bilen.

Note

Ved koldstart kan omdrejningstallet ved tomgang være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner miljøet.


Hjalp dette?