Luftfordeling

Aktivere/deaktivere recirkulationen

Opdateret 7/23/2018

Recirkulationen holder dårlig luft, udstødning osv. ude fra kabinen, ved at der ikke suges luft udefra ind i bilen.

Recirkulationsknappen i klimavisningen.

Recirkulationsknappen i klimavisningen.

Åbn klimavisningen på midterdisplayet.

Tryk på Recirk..

Recirkulationen aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Vigtigt

Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden af ruderne.

Note

Det er ikke muligt at aktivere recirkulationen, når maks. defroster er aktiveret.

Aktivere/deaktivere timer for recirkulationen

Det er muligt at indstille, om en timer for recirkulationen skal være aktiveret/deaktiveret. Med timeren aktiveret slås recirkulationen automatisk fra efter 20 minutter.

Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.

Tryk på Klima.

Vælg Recirkulationstimer for at aktivere/deaktivere timer for recirkulationen.


Hjalp dette?