Funktioner med tilsluttet bil

Dataoverførsel mellem bil og værksted

Opdateret 7/23/2018

Tiden for et bestilt værkstedsbesøg hos et Volvo-værksted kan forkortes, hvis fejlfindingsdata overføres, så snart bilen er standset ved værkstedet.

Overførslen foregår mest praktisk, hvis punktet Tilslut automatisk, når jeg ankommer vælges i indstillingsvisningen på midterdisplayet.

Video thumbnail

Hver gang bilen sætter farten ned til en tilstrækkeligt lav hastighed, starter bilen en søgning efter Wi-Fi-netværk. Hvis der findes et autoriseret Volvo-netværk (på et værksted), vises en meddelelse eller et pop op-vindue åbnes på midterdisplayet (gælder ikke for manuel forbindelse, se afsnittet "Manuel forbindelse til et værksted" nedenfor).

Automatisk forbindelse til et værksted

Note

For at føreren ikke skal blive forstyrret af uønskede anmodninger om forbindelse (f.eks. hvis bilen ofte parkeres i nærheden af et værksted med autoriseret Volvo-netværk), vil forbindelsesmåden skifte til manuel forbindelse, hvis føreren afviser forbindelse to gange inden for en periode på fem dage.

Uden bekræftelse fra føreren

Denne valgmulighed giver den mest bekvemme måde at overføre fejlfindingsdata. Føreren behøver ikke at bekræfte, at bilen vil blive forbundet.

Hvis bilen standser ved værkstedet og slukkes med startknappen, vises en meddelelse øverst på midterdisplayet. Bilen vil automatisk blive forbundet, når førerdøren åbnes, forudsat at føreren ikke trykker på meddelelsens knap Annuller.

Med bekræftelse fra føreren

Denne valgmulighed betyder, at føreren skal bekræfte, at bilen vil blive forbundet.

Hvis bilen standser ved værkstedet og slukkes med startknappen, åbnes et pop-op-vindue på midterdisplayet. Hvis føreren trykker på pop-op-vinduets knap Tilslut, forbindes bilen automatisk, når førerdøren åbnes. Hvis føreren ikke gør noget, eller trykker på pop op-vinduets knap Annuller, vil der ikke blive etableret forbindelse.

Manuel forbindelse til et værksted

En manuel forbindelse varetages af serviceteknikeren.

Ændre forbindelsesmåde

Måden at forbinde bilen kan ændres i indstillingsvisningen på midterdisplayet.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på KommunikationVolvos servicenetværk.

Vælg Tilslut automatisk, når jeg ankommer, Spørg inden tilslutning eller Tilslut aldrig, og spørg aldrig (manuel forbindelse).


Hjalp dette?